Personlige rekorder gul løype

Oppdatert 26.05.2024

Personlige rekorder grønn løype

Oppdatert 12.05.2024

Personlige rekorder rød løype

Oppdatert 19.05.2024

Personlige rekorder Trippelen

Oppdatert 11.06.2023

Personlige rekorder Supertrippelen

Oppdatert 10.09.2023